Lite rörligt material från Club Sonett Swedens årsmöte i Håverud 2008

Mer media