<<< Bilder >>>

Fästplåt för tändlåset under tillverkning