Saab och rally hör ihop men även klassisk racing på bana

Fotografer är:

Micke Lindström - alla bilder från rally
Rolf Stohr - alla bilder från bana